Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Alexandra Malhocká (Špaldoňová), Ph.D.

Žena
Oddělení geochemie
E-mail: malhocka@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009297
Kancelář: místnost č.: 108, budova: E, patro: 1 | místnost č.: 111, budova: E, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání

2010-2014
Ph.D., Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
2008-2010
Mgr., Katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
2005-2008
Bc., Katedra Biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze

Pracovní zkušenosti

Od roku 2014
Ústav struktury a mechaniky hornin, a.s., AVČR, Praha
2012-2015
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2010-2013
Katedra půdní biologie, Biologické centrum, AVČR, České Budějovice


Zájem výzkumu

Na oddělení geochemie Ústavu struktury a mechaniky hornin, a.s., AVČR jsem začala pracovat v roce 2014, krátce po ukončení doktorského studia, které jsem absolvovala v Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Profesionálně se zaměřuji na organochemickou analýzu a vývoj a hodnocení metodologií plynové a kapalinové chromatografie.

Většina mého současného výzkumu se týká chemotaxonomie u moderních jehličnanů pod různými podněty environmentálních a antropogenních faktorů.

Dalšími obory mé činnosti jsou například:
- výzkum vlivů půdní bioty na rozklad a ukládání organické hmoty v půdě,
- sorpční studie na těžkých kovech s následným vývojem a výrobou biouhlů s vysokými parametry kvality,
- charakterizace geopolymerů,
- vývoj a validace metod pro průkaz falšování parafínového vosku,
- testování dehtů a tepelně upravených čistírenských kalů na přítomnost PAU

Publikační činnost

V současné době jsem autorem nebo spoluautorem více než 18 vědeckých prací v časopisech s IF; s 232 citacemi, H-index 8