Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Muž
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: braun@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009374
Kancelář: místnost č.: 201, budova: B, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
2010 Ph.D. a RNDr. v oboru analytická chemie
2002 Mgr. v oboru chemie

Vybrané specializované certifikované kurzy:
2013 Škola hmotnostní spektrometrie (Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/ ÚOCHB AV ČR, v.v.i., Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník)
2013 Proceedings in Molecular Medicine (Chambon/ Synlab Czech, Praha)
2011 Real-Time PCR Course (Life Technologies/ Applied Biosystems, Praha)
2006 Kurz „Vysokoúčinné analytické separace biologicky aktivních látek“ (VŠCHT, Praha)
2000 Doctoral Course on “Mass Transport in Chromatography and Capillary Zone Electrophoresis“ (PřF UK, Praha)
účast na mezinárodních a domácích konferencích, seminářích, sympoziích a jiných odborných akcích se zaměřením na aktuální otázky analytické chemie, biochemie, molekulární biologie a medicíny

PROFESNÍ PROFIL
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,
Od roku 2015 - dosud: Vědecký pracovník, výzkum a vývoj v oblasti separačních analytických a biochemických metod (HPLC, SDS-PAGE), příprava, zpracování a chemická charakterizace kompozitních biomateriálů na bázi přírodních polymerů

VÝZKUM
Vývoj, optimalizace a aplikace chromatografických a elektroforetických metod (zejména HPLC a SDS-PAGE) se zaměřením na analýzu proteinů a jejich fragmentů v biologickém materiálu, zpracování komplexních biologických vzorků, příprava a chemická charakterizace kompozitních biomateriálů na bázi přírodních polymerů (především kolagenu) s potenciálem využití v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.