Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Petr Kostka, PhD.

Muž
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: kostka@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009380, 331
Kancelář: místnost č.: 005 , budova: A, patro: přízemí
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha – Chemie a technologie anorganických materiálů: Ing. (1999), Ph.D. (2007)

Během inženýrských studií na VŠCHT Praha začal pracovat jako pomocný laborant na Ústavu anorganické chemie nejprve u doc. Ing. Jiřího Hostomského, CSc. (viskozita roztoků kamence v rámci výzkumu postupů pro sanaci po těžbě uranu loužením kyselinou sírovou), poté u Ing. Dimitrije Ležala, DrSc. (skla oxidů těžkých kovů propouštějící infračervené záření). Během doktorských studií uskutečnil několik stáží na Univerzitě v Rennes 1 (prof. Marcel Poulain; 3 měsíce francouzské vládní stipendium, 4 měsíce průmyslový projekt, navazující roční Erasmus + další cca 2 roky). Doktorát se zaměřením na speciální skla pod vedením Dr. D. Ležala, prof. M. Poulaina a prof. Ing. Lubomíra Němce, DrSc. obhájil v roce 2007. Od roku 2006 vědeckým pracovníkem Laboratoře anorganických materiálů nejprve na Ústavu anorganické chemie, po organizační změně od roku 2012 na Ústavu struktury a mechaniky hornin.


Odborná specializace

Chemie a technologie anorganických materiálů se zaměřením zejména na speciální skla propouštějících infračervené záření, charakterizaci materiálů (optické, elektrické a mechanické vlastnosti, termická analýza, chemická odolnost) a vztahy mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi materiálů.


K 1.2.2021 – 13 projektů, 36 prací, 420 citací (Web of Science), h-index 12.

ORCID: 0000-0003-2868-1322
ResearcherID: H-4851-2014
Scopus Author Identifier: 7006854390


Projekty

2021–2022 Full-color tunable emission of lanthanide-doped monolithic glasses upon single beam irradiation for laser-based volumetric displays (TÜBITAK-21-11), CZ/TR, hlavní řešitel


2019–2021 Glasses transmiting infrared radiation based on heavy metal oxides (2019-21) (19-07456S), CZ, hlavní řešitel


2017–2018 Physical properties of glasses designed for application in infrared region of spectrum and memory devices (8X17038), CZ/SK/RS, hlavní řešitel


2014–2015 Special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics (7AMB14SK009), CZ/SK, hlavní řešitel


2012–2014 Special glasses on the base of heavy metal oxides (GAP106/12/2384), CZ, hlavní řešitel


2012–2013 Characterization of special glasses using physical methods (7AMB12SK147), CZ/SK, hlavní řešitel


2010–2011 Investigation of special glass technology by physical methods (MEB0810158), CZ/SK, hlavní řešitel


2009–2010 Primeverre (21360NA), F/CZ/SK/MD, koordinace


2008–2010 Special glass materials for photonics applications (GA104/08/0734), CZ, hlavní řešitel


2005–2007 Special glasses and fibres for infrared applications (GA104/05/0878), CZ, řízení prací (2006-2007)Mezinárodní spolupráce

Materiálovotechnologická fakutla v Trnavě, Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko)
UMR 6226, Université de Rennes 1 (Francie)
Universita v Novém Sadu (Srbská republika)
University of Skikda (Alžírsko)
Université de Biskra (Alžírsko)
Ústav fyziky pevné fáze, Bulharská akademie věd (Bulharsko)
Ústav aplikované fyziky, Moldavská akademie věd (Moldavsko)
Yildiz Technical University, Turecko
Univerzita v Karabüku, Turecko


Další

Recenzent pro Journal of Non-Crystalline Solids, Journal of Alloys and Compounds, Optical Materials, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Journal of Luminescence.

Člen komise pro státní bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky na Materiálovotechnologické fakultě v Trnavě, Slovenská technická univerzita v Bratislavě (2019 – 2023).


Životopis (anglicky)