Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: malek@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009314
Kancelář: místnost č.: 200 , budova: D, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Narozen 10.ledna 1963 v Praze, Československo

Ženatý, 2 děti

Vzdělání a tituly:
1981-1986: Studium geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1986: Titul RNDr. (Rerum naturalium doctoris); Univerzita Karlova v Praze
1997: Titul Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, obor geofyzika

Zaměstnání:
1987 – 1993: Ústav geologie a geotechniky ČSAV
1993 – 1997: GEMI s.r.o., vedoucí geofyzikální sekce
1997 – nyní: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
2003 – 2013: Vedoucí oddělení seismologie ÚSMH AV ČR
2017 – nyní: Vedoucí oddělení seismotektoniky ÚSMH AV ČR

Oblasti vědeckého zájmu:
Lokální seismické sítě, seismická gradiometrie,
Indukovaná seismicita,
Nelineární inverzní úlohy, struktura zemské kůry,
Vulkanická seismologie, seismické roje v západních Čechách a na Islandu
Seismické ohrožení
Rotační seismologie
Studium paleonapětí

https://publons.com/researcher/1730276/jiri-malek/