Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: suchyt@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009287
Kancelář: místnost č.: 201, budova: B, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

VZDĚLÁNÍ
2022 habilitace v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
2003-2010 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, doktorský program Biomechanika
1997-2003 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, studijní obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství

PROFESNÍ PROFIL
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR
Od roku 2003 Vědecký pracovník, výzkum a vývoj pokročilých částicových, vlákny vyztužených a hybridních kompozitních materiálů potenciálně využitelných v lékařství, optimalizace procesů přípravy, elektrické zvlákňování polymerních materiálů zejména přírodního původu, biokompatibilita.
Od roku 2012 Vedoucí Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů ÚSMH AVČR

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Od roku 2005 Vědecký pracovník, analýzy mikro a makro mechanických vlastností kompozitních materiálů, statistická analýza, přednášky v předmětech Biomechanika I a III.
2010 Cena Prof. Valenty and Prof. Čiháka v oboru biomechaniky Nadačního fondu pro biomechaniku člověka
Od roku 2015 Odborný asistent

VÝZKUM
Syntéza, mechanická a strukturní charakterizace nových kompozitních materiálů na bázi přírodních a syntetických polymerů, elektrické zvlákňování přírodních polymerů, izolace a charakterizace kolagenu, výzkum a vývoj nosičů aktivních látek, materiálů pro tkáňové inženýrství a regenerativní medicínu.