Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.

Žena
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: bicakova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009251, 321, 403
Kancelář: místnost č.: 311, budova: A, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

1) Články v impaktovaných časopisech

Straka P., Buryan P., Bičáková O.: The formation of quasi-alicyclic rings in alkyl-aromatic compounds. Journal of Molecular Structure, 1154 (15), 455–462, 2018. doi: 10.1016/j.molstruc.2017.10.068

Straka P., Bičáková O., Šupová M.: Thermal conversion of polyolefins/polystyrene ternary mixtures: Kinetics and pyrolysis on a laboratory and commercial scales. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 128, 196–207, 2017. doi: 10.1016/j.jaap.2017.10.010

Bičáková O., Straka P.: Co-pyrolysis of waste tire/coal mixtures for smokeless fuel, maltenes and hydrogen-rich gas production. Energy Conversion and Management, 116, 203–213, 2016. doi: 10.1016/j.enconman.2016.02.069

Havelcová M., Bičáková O., Sýkorová I., Weishauptová Z., Melegy A.: Characterization of products from pyrolysis of coal with the addition of polyethylene terephthalate. Fuel Processing Technology, 154, 123–131, 2016. doi: 10.1016/j.fuproc.2016.08.022

Havelcová M., Machovič V., Mizera J., Sýkorová I., René M., Borecká L., Lapčák L., Bičáková O., Janeček O., Dvořák Z.: Structural changes in amber due to uranium mineralization. Journal of Environmental Radioactivity, 158-159, 89–101, 2016. doi: 10.1016/j.jenvrad.2016.04.004

Straka P., Bičáková O.: Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste plastics mixtures. International Journal of Hydrogen Energy, 39 (21), 10987–10995, 2014. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.05.054

Bičáková O., Straka P.: Production of hydrogen from renewable resources and its effectiveness. International Journal of Hydrogen Energy, 37 (16), 11563–11578, 2012. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.05.047

Kříž V., Bičáková O.: Hydrogen from the two-stage pyrolysis of bituminous coal/waste plastics mixtures. International Journal of Hydrogen Energy, 36 (15), 9014–9022, 2011. doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.03.136

Bičáková O., Straka P.: The resources and methods of hydrogen production. Acta geodynamica et geomaterialia, 7 (2), 175–183, 2010. ISSN 1214-9705

2) Články v recenzovaných časopisech

Moško J., Pohořelý M., Skoblia S., Beňo Z., Bičáková O., Václavková Š., Šyc M., Svoboda K.: Batch Reactor Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge: Product Analysis and Sulphur Balance. Wit Transactions on Ecology and the Environment. Vol. 231. Southampton: WIT Press, 2019, 357–365. ISBN N. E-ISSN 1743-3541.

Bičáková O.,Čimová N., Vörös D., Náhunková J., Řimnáčová D.: The processing of stabilized sewage sludge by high-temperature slow pyrolysis and gasification. 7th ICCT. Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, Prague (2019) 329–334.

Řimnáčová D., Vorokhta M., Vörös D., Borecká L., Bičáková O.: Adsorption study of waste materials as potential adsorbents for pollutant removal and storage. 7th ICCT. Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, Prague (2019) 324–328.

Straka P., Bičáková O.: Laboratory pyrolysis and combustion of poorly treatable biowastes. Paliva, 10 (4), 122–127, 2018. ISSN 1804-2058
Pohořelý M., Moško J., Zach B., Šyc M., Václavková Š., Jeremiáš M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Brynda J., Trakal L., Straka P., Bičáková O., Innemanová P.: Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis. Waste Forum (www.wasteforum.cz), 2 (2017), 83–89.

Havelcová M., Bičáková O., Sýkorová I., Melegy A.: Charakterizace produktů pyrolýzy uhlí s přídavkem směsných plastů. Paliva, 7 (1), 1–6, 2015. ISSN 1804-2058

Straka P., Novotná M., Buryan P., Bičáková O.: The Cyclization of Alkyl Side Chains of Naphthalenes: GC/Potential Energies/FTIR Approach. American Journal of Analytical Chemistry, 5 (14), 957–968, 2014. ISSN 2156-8251

Bičáková O.: Možnosti výroby vodíku biologickými procesy. Paliva, 2 (4), 102–113, 2010. ISSN 1804-2058

Bičáková O., Kříž V., Náhunková J.: Kontinuální pyrolýza uhlíkatých materiálů s modelovým zplyněním tuhého produktu. Paliva, 2, 59–63, 2011. ISSN 1804-2058

Buchtele J., Roubíček V., Burdová O.: Co-pyrolysis of coal with organic wastes. Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing). 8 (110), 29–44, 1998. ISSN 1211-1929