Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: jakub.stemberk@irsm.cas.cz | kuba.stemberk@gmail.com
Telefon: +420266009326
Kancelář: místnost č.: 409, budova: C, patro: 4
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
 Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
 Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
 Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
 Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)