Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

National Geographic referuje o výsledcích výzkumů našeho ústavu

8.2. 2021 | iCalendar
aktualizováno: 6.4. 2021
Poutavě sepsaná historie objevování dna Hranické propasti vyšla v únorovém čísle české mutace populárně-naučného časopisu National Geographic, v rubrice "česká mozaika".

Autor článku, Hynek Adámek, shrnuje dosavadní výzkum hloubky propasti od prvotních pokusů v roce 1580 až po současnost, přičemž se věnuje zejména velice úspěšným ponorům českých a polských potápěčů od (od roku 1963). Posledním pokusem dosáhnout dna propasti byl ponor učiněný pomocí robotické sondy v roce 2016, kdy byla potvrzena hloubka -404 m pod hladinou. Dohromady se suchou částí (69,5 m) se tak Hranická propast stala se svými celkovými 473,5 m nejhlubší "sladkovodní" propastí světa.

V další části článku autor představuje výsledky posledních výzkumů nepřímými metodami, zejména jde o geofyzikální průzkum prováděný v letech 2016 – 2019, vedený Dr. Radkem Klanicou z GFÚ AV ČR, do kterého byl náš ústav aktivně zapojen (a to jak personálně, tak i přístrojově), což autor článku také zmiňuje.

Kontakty:

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
e-mail: taborik@irsm.cas.cz

NG-02-2021

Ke stažení:

článek v pdf

Odkazy:

www.nationalgeographic.cz