Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nová aplikace Landslide Tracker umožňuje zapojení veřejnosti do výzkumu svahových deformací v ČR

25.5. 2021 | iCalendar
aktualizováno: 27.5. 2021
Díky aktivitě odborníků z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR se podařilo zpřístupnit v českém jazyce novou aplikaci Landslide Tracker (dostupná přes Google Play) , která umožňuje komukoliv, kdo si ji nainstaluje na svůj telefon, sbírat a předávat informace o nově vzniklých sesuvech na území ČR a zároveň dává veřejnosti možnost se aktivně zapojit do výzkumu těchto nebezpečných procesů.

Tato aplikace byla vytvořená odborníky z indické univerzity Amrita Vishwa Vidyapeetham v rámci mezinárodního projektu LandSlip s cílem získat přesnější představu o dynamice vzniku sesuvů v Himalájích. Nicméně i v podmínkách České republiky má její využití také své opodstatnění.

Získané informace přímo od veřejnosti pomohou odborníkům jednak zaznamenávat sesuvy a reagovat na ně včas a současně zvýší povědomí o této problematice, což je zásadním předpokladem pro efektivní ochranu obyvatel. Získané data budou také použity pro doplnění databáze sesuvů a jimi způsobených škod vytvářené od roku 2011 na základě informací z médií, které vytváří zaměstnanci Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR již od roku 2011 (https://www.irsm.cas.cz/ext/sesuvy/index.php?page=about). Tato data budou spolu s probíhajícím terénním mapováním a důkladnou rešerší archivních podkladů použity i pro aktualizaci dat v celostátní databázi svahových deformací, kterou spravuje Česká geologická služba na tomto odkazu: (https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/).

Tato spolupráce veřejnosti by mohla výrazně zvýšit počet sesuvů, u kterých je přesně známa doba jejich vzniku. Srážkově relativně bohatší loňský rok a letošní zima, v kombinaci se srážkami posledních dní, vytváří "běžné" jarní podmínky, které jsou vhodné pro vznik nebo obnovení pohybů hlavně mělkých sesuvů. Takovéto podmínky nebyly v důsledku nadnormálních teplot a relativně nízkých srážek v zimních obdobích, obvyklé v minulých letech. To je další důvod, proč s novou aplikací seznámit širší okruh zájemců.

Česká televize (Studio 6) odvysílala dne 26. 5. 2021 rozhovor s Dr. Janem Klimešem, který je jedním z tvůrců české verze nové aplikace Landslide Tracker. Odkaz na rozhovor je k dispozici na tomto odkazu: www.ceskatelevize.cz/Lidé se mohou stát stopaři sesuvů

Kontakty:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
email: klimes@irsm.cas.cz
tel: 723 349 886

Aplikace Landslide Tracker


Odkazy:

Mapa sesuvů na území České republiky | Celostátní databáze svahových deformací ČGS