Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Obrazová publikace "Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?"

21.6. 2021 | iCalendar
aktualizováno: 21.6. 2021
Obrazová publikace "Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?" vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní materiály, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví.

Pomocí barevných fotografií přibližuje různé typy jednotlivých hornin a základní informace o daném druhu horniny včetně jejich vlastností a konkrétních příkladů použití. Dále je zde uvedeno základní rozdělení hornin podle geologického vzniku a mapa výskytu a těžby zmíněných hornin v ČR.

Tato obrazová publikace vznikla s podporou Akademie věd České republiky v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Publikace bude využívána jako výukový materiál pro popularizační aktivity (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, Veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.).
Elektronická verze bude k dispozici základním a středním školám na vyžádání.


Odkazy:

Výzkumný program Strategie AV21: Město jako laboratoř změny