Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dne 5. října 2023 zemřel RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., dlouholetý ředitel našeho ústavu

5.10. 2023 | iCalendar
aktualizováno: 16.10. 2023

Vladimír Rudajev se narodil 3. listopadu 1938 v Praze. Vystudoval obor fyzika (se specializací na geofyziku) na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze.
V Hornickém ústavu ČSAV (předchůdce našeho ústavu) pracoval od roku 1966. Zde zastával mnoho významných pozic, z nichž nejvýznamnější byla pozice ředitele ústavu (1993 – 2001).
Byl také dlouholetým předsedou redakční rady časopisu Acta Montana, resp. Acta geodynamica et geomaterialia.
V roce 2006 přešel do Geologického ústavu AV ČR.
Od roku 1990 zasedal ve vědeckých radách několika akademických ústavů, v letech 2001 – 2009 byl členem Vědecké rady Akademie věd ČR a v letech 2000 – 2006 a 2010 – 2014 místopředsedal Grantové agentuře AV ČR. Stal se rovněž členem řady významných mezinárodních společností.
Za svou vědeckou činnost získal v letech 1975 – 1987 pětkrát cenu ČSAV.
Za svou práci Příčiny vzniku, zákonitosti výskytu a predikce geodynamických projevů horninového masivu pak získal cenu Prezídia ČSAV a Polské akademie věd za rozvíjení spolupráce v oblasti seismického výzkumu důlních otřesů.
V roce 2009 mu byla udělena Čestná oborová medaile Františka Pošepného Za zásluhy v geologických vědách.


RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. (osobní foto archiv)

Odkazy:

Publikace Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR a jeho předchůdců. (medailonek RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.-str.79)