Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Archiv fotografií Quida Záruby a oddělení inženýrské geologie
>>> Vstoupit do Archiv fotografií Quido Záruby a oddělení inženýrské geologie <<<


 • 1.2.2016 - Archiv fotografií Quido Záruby a oddělení inženýrské geologie byl zpřístupněn veřejnosti, obsahuje 6500 fotografií.
 • 28.2.2016 - přidáno dalších 950 fotografií 6x6cm.
 • 28.4.2016 - přidáno dalších 1270 fotografií 6x6cm, archiv nyní obsahuje bezmála 8700 fotografií.
 • 20.6.2016 - přidáno dalších 1500 fotografií 6x6cm, archiv nyní obsahuje bezmála 10200 fotografií.
 • 11.2.2017 - přidáno dalších 820 fotografií 6x6cm, archiv nyní obsahuje cca 11000 fotografií.
 • 14.6.2017 - přidáno dalších 1700 fotografií 6x6cm, archiv nyní obsahuje cca 12700 fotografií.


 • Na Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. se nachází rozsáhlý archiv profesora Quido Záruby, zakladatele čs. inženýrské geologie, a jeho následovníků, který zahrnuje přes 40 000 fotografií, negativů a diapozitivů na kterých jsou zobrazeny rozličné nebezpečné geologické procesy. Jedná se zejména o různé typy svahových deformací (sesuvy, skalní řícení, přívalové proudy), ale i fotografie zobrazující nestabilitu břehů nádrží nebo staveb. Tato sbírka představuje patrně světově unikátní archiv dokumentovaných následků nebezpečných přírodních procesů, který zahrnuje období od dvacátých let 20. století až po současnost. V době probíhajících globálních / klimatických změn je zásadní sledovat vývoj nebezpečných přírodních procesů v dlouhém časovém měřítku. Digitalizaci archivu ústav zahájil i díky finanční podpoře programu Strategie AV21 z výzkumného programu Přírodní hrozby.


  Archiv fotografií v současné době obsahuje prvních více než 6 000 fotografií (formátu 6x6 cm a barevných diapozitivů). S postupující digitalizací jsou přidávány další fotografie. Archiv obsahuje zmenšeniny orginálních skenů opatřené vodoznakem pro náhled. Skeny ve formátu .jpg a rozlišení u barevných diapozitivů 1024 x 768 pixelů, fotografií formátu 6 x 6 cm pak v rozlišení cca 1700 x 1700 pixelů jsou k dispozici ke stažení po registraci do Archivu.
  Originální skeny vybraných fotografí ve formátu .tif Vám v případě zájmu zašleme, kontaktujte nás na quido.zarubairsm.cas.cz.

  Kniha Inženýrský geolog Quido Záruba ke stažení ve formátu PDF. (zdroj: www.geology.cz)