Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Týden Akademie věd ČR a Dny otevřených dveří ÚSMH AV ČR

V rámci vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR (původně pod názvem Týden vědy a techniky AV ČR), který letos proběhne v termínu od 06.11. do 12. 11. 2023 vás zveme k návštěvě i našeho pracoviště na Dny otevřených dveří (DOD) a nabízíme široké veřejnosti možnost nahlédnout do míst, kde naši vědci a kolegové získávají své výsledky a poznatky ve výzkumu.

Termín DOD ÚSMH: 9. - 10. listopadu 2023 (od 09:00 do 15:00hodin)

Pro koho: Vhodné pro mládež a širokou veřejnost
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu lze přizpůsobit zájemcům dle předchozího objednání.

Téma: geologie, seismologie, geochemie, medicína, svět vědy,..

Co můžete vidět?:
navštívíte laboratoře geochemie (ilustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny "od rostliny k uhlí"), laboratoř tepelné úpravy (seznámení s obnovitelnými zdroji energie a jejich efektivním zpracováním, tepelné využití různých typů organických odpadů), dále laboratoř kompozitních materiálů (ukázka přípravy polymerních nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování), představíme práci se seismometrem a ukázku práce s dronem.

Adresa: Praha 8, V Holešovičkách 94/41

Spojení: zastávka tram a bus Vychovatelna
autobus č. 201, od stanice Nádraží Holešovice na lince metra C
tramvaj č. 3, 10, 24 od stanice Palmovka na lince metra B, od stanice Kobylisy na lince metra C

Registrace - kontakt: rezervace termínu exkurze prosíme rezervovat předem na e-mail: synkovam@irsm.cas.cz nebo tel. + 420 266 009 308 nebo +420 774 959 059

Bližší informace o vědeckém festivalu Týden Akademie věd naleznete na odkazu zde:www.tydenavcr.cz


Témata exkurzí DOD:

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Příprava nanokompozitních materiálů pro náhrady kostní tkáně.
Jak připravit vlákna tisíckrát tenčí než lidský vlas? Příprava polymerních nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování.
Co užitečného dokážeme získat z kostí? Účastníci exkurze budou seznámeni s přípravou materiálů pro tkáňové inženýrství a metodami jejich testování.

Oddělení geochemie
Ilustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny "od rostliny k uhlí".
Přiblížení světa nanopórů a záchytu znečišťujících látek v nich pomocí makety, vysvětlení děje adsorpce a názorná ukázka, pohlcení vlhkosti, pokusy s přečištěním "špinavé" vody, rozdíly mezi přírodními a uměle vytvořenými materiály včetně pokusů, náhled na póry a materiály pod mikroskopem, využití aktivního uhlí a dalších přírodních materiálů pro zdraví lidí a ochranu životního prostředí, ukázka některých hornin a rozdílů mezi nimi, výstava řady přeměny zbytků rostlin po kvalitní uhlí až antracit, aneb jak rostlina dopadne za 400 tisíc let.

Oddělení struktury a vlastnosti materiálů
Mohou být odpady užitečné? Seznamte se s obnovitelnými zdroji energie a jejich efektivním zpracováním. Ukázka aparatur tepelného využití různých typů organických odpadů. Ukázka stanovení obsahu vody v různých vzorcích titrací, proč je viskozita důležitým parametrem u kvality olejů (anebo) stanovení obsahu plynných složek pomocí plynové chromatografie.

Oddělení inženýrské geologie
Ukázka UAV – dronu. Pomocí dronů je možné velmi podrobně mapovat povrch území a získat přesné modely terénu.

Oddělení seismotektoniky
Co víme o zemětřesení ve světě a v České republice? Demonstrace seismografů.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ukázka metody laboratorního výzkumu hornin a minerálů pro účely datování hornin a geologických procesů. Separace minerálů z hornin od jejich drcení až po chemické dělení a výběr hledaných minerálů pod mikroskopem.
Ukázka drcení hornin a jejich chemického dělení za účelem výběru zrn hledaných minerálů.

Do jednotlivých pracovišť našeho ústavu můžete nahlédnout i formou online exkurze shlédnutím propagačních videí:

Oddělení geochemie


Oddělení inženýrské geologie


Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů


Oddělení neotektoniky a termochronologie


Oddělení seismotektoniky


Oddělení struktury a vlastnosti materiálů


Fotografie z předešlých exkurzí jsou ke shlédnutí na webových stránkách ústavu na tomto odkazu www.irsm.cas.cz/fotogalerie.