Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky

 

Číslo grantu:

GA205/06/1828

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Blahoslav Košťák, CSc.
RNDr. Miloš Briestenský, PhD.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 

Popis grantu:

Sledování mikropohybů na tektonických zlomových strukturách kolizní zóny poskytne nezbytné údaje pro řešení mechanických otázek vzniklých kolizí Africké a Euroasijské desky a doplní tak údaje GPS. Přímých 3D údajů o těchto pohybech je v současnosti velice málo vzhledem k technické náročnosti měření. Při řešení bude s výhodou využito zkušeností mezinárodního týmu, výsledků a sledovacích sítí vybudovaných v rámci mezinárodní akce COST 625, kterou navrhovatel projektu inicioval. Výsledky mají důležitost z hlediska území Evropy jako celku, při čemž bude sledována otázka dynamických procesů probíhajících v zemské kůře (např. přípravných fází vzniku zemětřesení, i impulzů aseismických). Pozornost bude věnována také technickému zdokonalení přístrojů a dálkovému přenosu informací.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací