Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva

 

Číslo grantu:

P106/09/1000

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2012

Hlavní řešitelé:

Ing. Karel Balík, CSc., Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR

Spoluřešitelé:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spolupráce:

ELMARCO s r.o.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu