Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Rozhraní plniva a pojiva a jeho vliv na mechanické vlastnosti geopolymerních kompozitů

 

Číslo grantu:

GPP104/12/P477

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2012 - 2014

Hlavní řešitelé:

Ing. Michaela Vondráčková, Ph.D.,
ÚSMH AV ČR, v.v.i.,
 

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na výzkum interakcí povrchu částic plniva s geopolymerním pojivem vedoucích ke vzniku přechodové zóny, která zásadně ovlivňuje vlastnosti kompozitu. Bude zkoumána její struktura, složení, mikromechanické vlastnosti a stanoven podíl na celkové mechanické vlastnosti kompozitů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací