Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET)

 

Číslo grantu:

106/05/2618

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

Vladimír Machovič, CSc., VŠCHT Praha

Spoluřešitelé:

František Kolář, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR
Pavel Kuklík, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Popis grantu:

Ramanova mikroskopie je výhodná nedestruktivní metoda pro in situ analýzu mikromechaniky v kompozitech. V navrhovaném projektu bude použita Ramanova mikroskopie pro posouzení napjatostních změn v cementové matrici vyztužené polyethylentereftálátovými vlákny (PET) z hlediska vlivu okolního prostředí, časových a teplotních změn. Data poskytnutá Ramanovou spektroskopií budou korelována doplňujícími experimentálními technikami a mikromechanickým modelováním, na základě vztahů mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi systému PET/cementová matrice a interfází mezi vláknem a matricí. Vyvinutá metodika zahrnující Ramanovu in situ mikrospektroskopii bude využívána nejen k charakterizaci kompozitů PET/cement. ale i dalších kompozitních systémů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací