Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj a optimalizace procesu přípravy tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí

 

Číslo grantu:

106/02/0177

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2002 - 2004

Hlavní řešitelé:

Petr Glogar, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitelé:

Petr Hron, Vysoká škola chemicko technologická, Praha
Miloslav Burian, ECOSOFT, s.r.o.

Popis grantu:

Vláknové kompozity s keramickou matricí jsou perpektivním typem konstrukčních materiálů použitelných za vysokých teplot a v oxidačním prostředí a vyznačující se větší houževnatostí než křehká technická keramika. Cílem projektu je optimalizovat proces přípravy teplotně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí získanou pyrolyzou komerčně dostupných polysiloxanových pryskyřic. Bude studována kinetika chemoreologického chování pryskyřic a vývoj jejích dielektrických vlastností v průběhu vytvrzování. Budou vyvinuty přístroje pro měření viskozity a permitivity vytvrzovaného prekurzoru matrice. Dielektrická analýza bude využita k optimalizaci a částečné automatizaci procesu vytvrzování kompozitu tak, aby výsledný pyrolyzovaný kompozit měl vyhovující mechanické vlastnosti a oxidační odolnost při zvýšených teplotách. Jako výztuž kompozitů s očekávanou odolností do 1000°C budou použita keramická vlákna (Nicalon a Nextel), pro nižší teploty vlákna uhlíková a S-sklo. Bude zkoumána souvislost mikrostruktury připravených materiálů s užitnými vlastnostmi a poznatky budou využity při optimalizaci procesu přípravy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací