Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

 

Číslo grantu:

Výzkumný program:Strategie AV21 - Účinná přeměna a skladování energie

Grantová agentura:

-

Řešen v letech:

2016 - 2016

Hlavní řešitelé:

Ing. Olga Bičáková, PhD.
Laboratoř environmentálních technologií
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Oddělení zpracování polymerních materiálů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Popis grantu:

Vzhledem k významu vodíkem bohatého plynu pro energetické potřeby je aktuální vytvořit zařízení pro zpracování organických odpadních směsí na vodíkem bohatý plyn a současně uhlíkatý průmyslový sorbent k čištění vod a vzdušnin. Zařízení by sloužilo k vypracování dvouproduktové technologie poskytující vodíkový plyn a sorbent, který bude nabídnut podnikatelskému sektoru.  

Odkaz na web projektu:

Web projektu