Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů

 

Číslo grantu:

Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie - Strategie AV21

Grantová agentura:

-

Řešen v letech:

2017 - 2017

Hlavní řešitelé:

Ing. Olga Bičáková, PhD.
Laboratoř environmentálních technologií
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Michael Pohořelý, Ph.D
Laboratoř procesů ochrany prostředí – Skupina termických procesů
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Budou postaveny dvě demonstrační jednotky pro tepelné zpracování organických odpadů se zachycením všech vznikajících produktů. Získané produkty budou charakterizovány dostupnými analytickými metodami pro splnění náročných požadavků na čistá paliva vhodná pro jiné energetické účely (spalování).

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Odkaz na vytvořenou popularizační publikaci:
Pohořelý M., Moško J., Zach B., Šyc M., Václavková Š., Jeremiáš M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Brynda J., Trakal L., Straka P., Bičáková O., Innemanová, P.:
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou. Waste Forum. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42–48 ISSN 1804-0195