Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii

 

Číslo grantu:

NU20-02-00368, Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu (2020 - 2026)

Grantová agentura:

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR)

Řešen v letech:

2020 - 2023

Hlavní řešitelé:

doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni

Spoluřešitelé:

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Popis grantu:

Řada současných zákroků cévní chirurgie jako je paliativní léčba vrozených srdečních vad, bandážování aneurysmat, arterializovaných žilních štěpů či prevence tzv. "endoleak" je založena na mechanické interakci tepenné stěny a vnější výztuže. V projektu bude vyvinut kompozitní materiál tvořený nanovlákny kopolymerů poly-L-laktátu (PLA) a polykaprolaktonu (PCL) kombinovaného s kolagenní matricí ve formě resorbovatelné arteriální bandáže umožňující redukci průtoku krve arteriálním řečištěm a ochranu arteriální stěny před patologickou deformací a rupturou. Budou stanoveny strukturní, degradační a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu v simulovaném prostředí živého organismu a vlivem sterilizace. Biokompatibilita bandáže bude ověřena na buněčných kulturách a v peritoneu potkana a biomechanické a degradační vlastnosti a interakce materiálu s arteriální stěnou budou popsány na modelu králíka. Schopnost bandáže cíleně regulovat tepenný krevní průtok bude stanovena při bandáži plicnice a břišní aorty prasete.