Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování

 

Číslo grantu:

Výzkumný program Přes hranice oborů Strategie AV21 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.
Výzkumné téma: Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek

Grantová agentura:

Akademie věd ČR - Strategie AV21

Řešen v letech:

2020 - 2024

Hlavní řešitelé:

Doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i..

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Perná, Ph.D.
Laboratoř environmentálních technologií
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt se zabývá využitím geopolymerů pro konzervaci a restaurování různých typů materiálů (historických i současných).

Odkaz na web projektu:

Web projektu