Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů

 

Číslo grantu:

22-24206J, Mezinárodní projekt - Ministry of Science and Technology (MOST, Tchaj-wan)

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2022 - 2024

Hlavní řešitelé:

Mgr. Ivo Baroň, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

doc. RNDr. Rostislav Melichar Dr.
Masarykova Universita, Ústav geologických věd

M.S. Jia-Jyun Dong, Ph.D.
National Central University, Graduate Institue of Applied Geology, Taiwan

Popis grantu:

Cílem projektu je na základě srovnání sesuvů a jejich spouštěčů v analogických pohořích flyšových Vnějších Západních Karpat a na Tchaj-wanu vytvořit strukturně-morfometrickou metodiku rozlišení sesuvů aktivovaných zemětřeseními a dešťovými srážkami a umožnit poznání prehistorických seismogenních událostí v oblasti.

Spolupráce:

National Changhua University
National Science and Technology Council

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

tisková zpráva