Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech

 

Číslo grantu:

IAA300460702 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2007 - 2010

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Projekt řeší výskyt komplexních sloučenin hliníku v uhlí a dalších kaustobiolitech, jejich izolaci, přípravu a tepelnou stálost a související otázky podmínek vzniku uhlí. Značná pozornost je věnována nalezení nových sloučenin hliníku.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací