Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Experimentální určení poklesu zrychlení seismických kmitů v Českém masivu

 

Číslo grantu:

IBS3046201

Grantová agentura:

AV ČR

Řešen v letech:

2002 - 2005

Hlavní řešitelé:

Vladimír Rudajev, ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie, Praha
 

Popis grantu:

Nezbytným podkladem pro hodnocení seismického ohrožení lokalit povrchových i podpovrchových staveb, jejichž porušení zemětřesením by způsobilo mimořádně velké ekonomické ztráty a ekologické škody, je stanovení zákonitostí poklesu zrychlení seimsických kmitů půdy a jejich spektrálního obsahu v závislosti na ohniskové vzdálenosti seismických jevů. Dosud bylo možné používat pouze převzaté empirické funkce odvozené pro zahraniční seismické regiony. Bylo prokázáno, že pro Český masív tyto zákonitosti nelze použít s dostatečnou spolehlivostí. Pro sestrojení autentických křivek je nezbytné polní profilové měření seismických kmitů pomocí mobilních seismických akcelerografů. V tomto projektu budou provedena a vyhodnocena měření na 2 profilech, vybraných s ohledem na rozmístění našich jaderných elektráren, podzemního zásobníku plynu a na předpokládaná místa úložiště radioaktivního odpadu. Profily vycházejí z míst aktivních zdrojových oblastí (Vídeňský lineament a oblast dolu Lubin).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

Projekt Programu podpory cíleného výzkumu