Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území

 

Řešen v letech:

2005 - 2010

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie
Jozef Hók, Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, Slovensko
 

Popis grantu:

Cílem projektu je výzkum současné recentní aktivity v zóně kontaktu Českého masívu a Západních Karpat. Je postupně budována síť bodů pro sledování mikropohybů na zlomech ve vybraných lokalitách. Společná měření jsou prováděna zejména v oblasti epicenter současných zemětřesení v okolí Dobré Vody v Malých Karpatech.