Mapa sesuvů zaznamenaných médii od roku 2011

Poslední aktualizace databáze: 8/2019

Co ukazuje mapa?

Mapa ukazuje sesuvy na území České republiky, o jejichž vzniku informovala média (noviny, rozhlas, televize) od ledna 2011. V žádném případě se tedy nejedná o kompletní přehled všech vzniklých sesuvů, ale ukazuje pouze ty, které byly dostatečně zajímavé pro novináře. Oficiální databázi sesuvů České geologické služby můžete najit ZDE.

Proč mapa vznikla?

Sesuvy, jsou na rozdíl od povodní veřejností poněkud opomíjeným přírodním nebezpečím. A to i přesto, že způsobují rozsáhlé škody na majetku a mohou ohrozit zdraví i životy obyvatel. Jejich zvýšený výskyt byl zaznamenán např. v letech 1997, 2006, 2010 a 2013. Cílem této mapy je upozornit na toto nebezpečí a ukázat, že sesuvy vznikají každým rokem i mimo významné povodňové události. Mapa je také používána pro testování možností internetu jako zdroje informací o vzniku sesuvů.

Jak je mapa aktualizována?

Mapa je aktualizována na základě tzv. „google alertů“, je to služba, díky níž uživatel průběžně dostává informace s odkazy na internetové zprávy, kde se vyskytují určitá klíčová slova. Tyto zprávy pracovníci Oddělení inženýrské geologie zhodnotí a v nich uvedené informace zpracují do podoby formuláře. Tyto informace jsou pak zobrazeny v mapě a v seznamu lokalit. Datum poslední aktualizace zobrazených dat je uveden v názvu mapy.

Jak získané údaje zpracováváme?

Po kliknutí na symbol jednotlivých sesuvů si můžete prohlédnou dostupné informace o každém z nich. Tyto popisné informace je možné prohlížet také v přehledném seznamu všech jevů, který obsahuje i případy, jejichž polohu nebylo možné určit dostatečně přesně, aby mohly být lokalizované v mapě.

Všechny zaznamenané události jsou souhrnně zpracovány podle kraje, ve kterém vznikly a také podle uvedeného data svého vzniku.

Kontakty:

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo jste narazili ve svém okolí na nově vzniklý sesuv, který v databázi není zahrnutý, prosím kontaktujte nás na sesuvyirsm.cas.cz.

Pokud ovšem potřebujete nahlásit havarijní sesuv nebo skalní řícení, prosím použijte krizovou linku.

Pokud potřebujete informace a výstupy z databáze sesuvů České geologické služby, obraťte se na její brněnskou pobočku.