Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura oddělení | Propagační brožura LAM

Oddělení struktury a vlastností materiálů se zabývá vztahy mezi strukturou a vlastnostmi anorganických a organických materiálů, jejich přípravou a procesy zpracování s využitím experimentálního a matematického modelování. Výzkumná témata jsou zaměřena na studium (a) vitrifikačních procesů, tavicích procesů skel a speciálních skel pro fotoniku, (b) aluminosilikátových pojiv a fixaci anorganických odpadů v geopolymerní matrici a (c) technologií zpracování organických odpadů na dále využitelné produkty. Součástí oddělení je Laboratoř anorganických materiálů (LAM), společné pracoviště s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Vedoucí oddělení

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  E-mail: jaroslav.klouzek@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009423

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakova@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403

Zaměstnanci oddělení

Ing. Jaroslav Cihlář, Ph.D.
Ing. Petra Cincibusová, Ph.D.
Jana Hurníková
Ing. Sergei Izieiavlev
Ing. Marcela Jebavá, Ph.D.
Ing. Petra Kocourková
Ing. Petr Kostka, PhD.
Ing. Jana Náhunková
Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
Ing. Martina Nováková, DiS
Ing. Martina Novotná
Ing. Ivana Perná, Ph.D.
Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ing. Miroslava Vernerová, Ph.D.
RNDr. Jiří Zavadil, CSc.