Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

 
 • Oběhové hospodářství v energetice (2022 - 2026)
 •  
 • Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)
 •  
 • Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování (2020 - 2024)
 • Ukončené projekty

   
 • Metoda a zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou (2022 - 2022)
 •  
 • Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování (2020 - 2022)
 •  
 • Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti (2020 - 2021)
 •  
 • Účinné a čisté postupy zpracování paliv (2020 - 2021)
 •  
 • Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019 - 2021)
 •  
 • Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu (2018 - 2020)
 •  
 • Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů (2018 - 2019)
 •  
 • Pokročilé technologie výroby skel (2017 - 2020)
 •  
 • Fyzikální vlastnosti skel pro aplikaci v infračervené oblasti či v paměťových zařízeních (2017 - 2018)
 •  
 • Dvě demonstrační jednotky pro zpracování odpadních organických materiálů (2017 - 2017)
 •  
 • Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie (2016 - 2016)
 •  
 • Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje – úpravy zařízení pro řešení technologických problémů (2016 - 2016)
 •  
 • Speciální skla pro optoelektroniku, nelineární a vláknovou optiku (2014 - 2015)
 •  
 • Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů (2012 - 2015)
 •  
 • Rozhraní plniva a pojiva a jeho vliv na mechanické vlastnosti geopolymerních kompozitů (2012 - 2014)
 •  
 • Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod (2012 - 2013)
 •  
 • Nová skla a jejich technologie (2011 - 2014)
 •  
 • Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik. (2010 - 2014)
 •  
 • Výzkum a vývoj nových brousicích nástrojů fixovaných hybridním pojivem na bázi anorganických polymerů (2010 - 2012)
 •  
 • Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bioodpadů. (2008 - 2010)
 •  
 • Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech (2007 - 2010)
 •  
 • Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku (2007 - 2010)
 •  
 • Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich vzniku (2005 - 2007)
 •  
 • Jordánsko: (Royal Scientific Society, Amman): Memorandum of Understanding for Technical Cooperation (2005 - 2006)
 •  
 • Solidifikace fluidních ložových popelů (2005 - 2006)
 •  
 • Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů. (2004 - 2006)
 •  
 • Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití (2002 - 2004)
 •  
 • Anorganická pojiva na bázi siloxy-sialových skupin (2002 - 2003)
 •  
 • Kopyrolýza a zkapalnění uhlí s organickými odpady (2001 - 2003)
 •  
 • Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů (2000 - 2004)
 •  
 • Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí (1999 - 2003)
 •  
 • Funkce migrujícího uhlíku v procesu tvorby odlitku (1998 - 2000)
 •  
 • Kyslík v macerálových skupinách českých černých uhlí (1996 - 1998)