Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Centrum texturní analýzy Laboratoř
sorpční a porozimetrické analýzy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Vliv slané důlní vody na osud minerálních prvků a organické hmoty: Případová studie Hornoslezské uhelné pánve

Zde prezentovaná práce poskytuje komplexní environmentální dopad sedimentů v okolí oblasti bývalého uhelného dolu Lazy v Hornoslezské uhelné pánvi (Česká republika). Hlavním cílem této práce bylo určit stupeň kontaminace, popsat organickou hmotu a provést sorpční izotermy, abychom viděli velikost a distribuci pórů ve sledovaných sedimentech, což jsou klíčové parametry pro předpoklad mechanismů odstraňování prvky přenášené v důlních vodách. Výsledky ukazují, že největší obohacení Mn, Sr, Ba a bylo v sedimentech prvních desítek metrů od sedimentů výtlaku důlních vod. Ba a Sr se vysrážely jako minerální baryt a tvořily tak dominantní nerozpustnou složku v říčních sedimentech, které byly dále unášeny proudem vody směrem k vodním nádržím. Převládající množství fosilního materiálu a menší množství karbonizované a recentní organické hmoty bylo změněno zvětráváním a erozními procesy. Uhelné materiály mají poměrně výhodnou sorpční kapacitu, která se zvyšuje s obsahem uhlíku. Odpad skrývky by měl být zvážen pro použití při odstraňování těžkých kovů in-situ.

Publikace:: Vöröš D., Řimnáčová D., Medvecká L., Geršlová E., Mercedes Díaz-Somoano M., (2021). The impact of saline mine water on fate of mineral elements and organic matter: The case study of the Upper Silesian Coal Basin. Chemosphere 284, 131397. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.131397.

Grafický abstrakt

Další významné publikace a výstupy

1. Machovič V., Havelcová M., Lapčák L., Mizera J., Sýkorová I., 2022. Chemical character and structure of uraniferous bitumens (Vrchlabí, Czech Republic). International Journal of Coal Geology doi.org/10.1016/j.coal.2022.104137

2. Havelcová M., Sýkorová I., René M., Mizera J., Coubal M., Machovič V., Strunga V., Goliáš V., 2022. Geology and Petrography of Uraniferous Bitumens in Permo-Carboniferous Sediments (Vrchlabí, Czech Republic). Minerals 12, 544. doi.org/10.3390/min12050544

3. Mizera J., Havelcová M., Machovič V., Borecká L., Vöröš D., 2022. Neutron Activation Analysis in Urban Geochemistry: Impact of Traffic Intensification after Opening the Blanka Tunnel Complex in Prague. Minerals 12, 281.doi.org/10.3390/min12030281

4. Vöröš D., Geršlová E., Šimoníková L., Díaz-Somoano M., 2022. Late Carboniferous palaeodepositional changes recorded by inorganic proxies and REE data from the coalbearing strata: An example on the Czech part of the Upper Silesian Coal basin (USCB), Journal of Natural Gas Science & Engineering doi.org/10.1016/j.jngse.2022.104789

5. Švábová M., Vorokhta M., 2022. Water sorption and transport in Silurian shales. Journal of Petroleum Science and Engineering 210 doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109980

6. Suchý V., Zachariáš J., Sýkorová I., Kořínková D., Pešek J., Pachnerová-Brabcová, K., Qingyong Luo, Filip, J., Světlík, I., 2022. Paleothermal history of the Blanice Graben (the Bohemian Massif, Czech Republic): The origin of anthracite in a late-Variscan strike-slip basin. International Journal of Coal Geology, 263, 104, 104129, 1-23. doi.org/10.1016/j.coal.2022.104129

7. Rasina M., Lusens M., Racek M., Přikrylová J., Weishauptová Z., Řimnáčová D., Přikryl R., 2022. Distinction between consecutive construction phases by combined microscopic study and quantitative pore space analysis: Case study of Horn’s Bastion, Riga Castle (Latvia), Journal of Cultural Heritage 57, 88-96. doi.org/10.1016/j.culher.2022.08.004

8. Purikova O., Tkachenko I., Smid B., Veltruska K., Dinhova T.N., Vorokhta M., Kopecky V., Hanykova L., Ju X.H., 2022. Free-Blockage Mesoporous Silica Nanoparticles Loaded with Cerium Oxide as ROS-Responsive and ROS-Scavenging Nanomedicine. Advanced Functional Materials 32, 2208316. doi.org/10.1002/adfm.202208316

9. Yakovlev Y.V., Rodríguez M.G., Lobko Y.V., Vorokhta M., Kúš P., Matolínová I., Matolín V., 2022. Characterization of gas diffusion layer transport properties by limiting current approach. Electrochimica Acta 404, 139755. doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139755

10. Darabut A.M., Lobko Y., Yakovlev Y., Gamón Rodríguez M., Veltruská K., Šmíd B., Kúš P., Nováková J., Dopita M., Vorokhta M., Kopecký V., Procházka M., Matolínová I., Matolín V. 2022. Influence of thermal treatment on the structure and electrical conductivity of thermally expanded graphite. Advanced Powder Technology (Just accepted)

Kapitola v monografii
11. Mizera, J., Řanda, Z., Suchý, V., Strunga, V., Klokočník, J., Kostelecký, J., Bezděk, A., Moravec, Z., 2021. Parent crater for Australasian tektites beneath the sands of the Alashan Desert, Northwest China: Best candidate ever?, in Foulger, G.R., Hamilton, L.C., Jurdy, D.M., Stein, C.A., Howard, K.A., and Stein, S., eds., In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science: Geological doi.org/10.1130/2021.2553(25)Society of America Special Paper 553, p. 323–334

12. René M., 2022. Investigation of accessory minerals from the Blatná granodiorite suite, Bohemian Massif, Czech Republic. In: René M. (ed.) Mineralogy, IntechOpen Ltd., London, 165–185.

Článek v recenzovaném časopise (mimo WOS a SCOPUS)
13. René M., 2022. Jak vznikaly šumavské žuly. Vesmír, 101, 5, 327–329.

Seznam publikací a výsledků 2022
Seznam publikací a výsledků 2021
Seznam publikací a výsledků v roce 2020

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu