Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce (U-Th)/He Lab
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura | Propagační video

Oddělení neotektoniky a termochronologie studuje tektonické zlomové struktury a pohyby na nich, stejně jako celkový geodynamický vývoj zájmových oblastí pomocí metod tektonické geomorfologie, strukturní geologie, aplikované geofyziky atd. Pozornost je věnována vyhledávání zlomů pomocí aplikované geofyziky a studiu kvarterních seismických jevů vázaných na tyto zlomy s využitím podrobného paleoseismologického výzkumu. Pro modelování a časoprostorové rekonstrukce geologických procesů, které mají vztah k přírodním rizikům, jako jsou právě tektonické pohyby a vulkanismus, se pak využívá měření stáří pomocí radionuklidů, jako je např. termochronologické datování.

Vedoucí oddělení

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009328

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
  E-mail: taborik@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009368

Zaměstnanci oddělení

RNDr. Miroslav Coubal, CSc.
Mgr. Jan Flašar
Jana Fučíková
Dr. Chandreyee Goswami
Dr. Erhan Gülyüz, Ph.D.
Dr. Nilay Gülyüz, Ph.D.
Ing. Ivana Kolesárová
Věra Primasová
Mgr. Jamshid Rahmonov
prof. Thomas Rockwell, Ph.D.
Dr. Hamid Sana, PhD
RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D.