Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Workshop
Biomateriály a jejich povrchy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura

Výzkumná činnost Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů je zaměřena na teoretické studium a aplikace moderních vláknových, nano-částicových a hybridních kompozitních materiálů s organickým původem a na bázi syntetických nebo anorganických materiálů. Zvláštní pozornost je věnována izolaci a charakterizaci kolagenu a kalcium fosfátů a jejich zpracování do různých forem s definovanou mikro nebo nanostrukturou. Tyto činnosti zahrnují dva hlavní směry, a to kompozitní materiály pro použití v medicíně na bázi biokompatibilních a biodegradabilních komponent a technické, tepelně odolné kompozity zejména s keramickou matricí.

Vedoucí oddělení

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchyt@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009287

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Martin Černý, Ph.D.
  E-mail: cerny@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009257, 245, 247

Zaměstnanci oddělení

doc. Ing. Karel Balík, CSc.
RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Ing. František Denk
Ing. Miloň Hříbal
Petr Kácha
Martina Křížková
Ing. Ján Kužma
Jiří Lukšíček
Ing. Pavel Nekoksa
Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.
Ing. Zbyněk Sucharda
Ing. Jaroslava Svítilová
Ing. Monika Šupová, Ph.D.
Ing. Martin Vltavský
Ing. Margit Žaloudková, Ph.D.