Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Workshop
Biomateriály a jejich povrchy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Vrstvy kolagenu/hydroxyapatitu s obsahem vankomycinu - elektrospřádání na 3D tištěných titanových implantátech zabraňující destrukci kostí spojené s infekcí S. epidermidis a zlepšují osseointegraci


Graphical abstract


Cílem studie bylo vyvinout potah ortopedického implantátu ve formě vankomycinem naplněných vrstev kolagenu/hydroxyapatitu (COLHA+V), které kombinují schopnost předcházet infekci kosti se schopností podporovat zvýšenou osseointegraci. Schopnost zabránit infekci kosti byla zkoumána za použití krysího modelu, který simuloval klinicky relevantní zavedení bakteriální kontaminace související s implantátem do kosti během chirurgického zákroku za použití klinického izolátu Staphylococcus epidermidis.

Publikace: T. Suchý, L. Vištejnová, M. Šupová, P. Klein, M. Bartoš, Y. Kolinko, T. Blassová, Z. Tonar, M. Pokorný, Z. Sucharda, M. Žaloudková, F. Denk, R. Ballay, Š. Juhás, J. Juhásová, E. Klapková, L. Horný, R. Sedláček, T. Grus, Z. Čejka, Z. Čejka, K. Chudějová, J. Hrabák, Vancomycin-Loaded Collagen/Hydroxyapatite Layers Electrospun on 3D Printed Titanium Implants Prevent Bone Destruction Associated with S. epidermidis Infection and Enhance Osseointegration, Biomedicines. 9 (2021) 531. DOI: 10.3390/biomedicines9050531, IF 6,081, Q1 32/275, JCR 2020 www.webofscience.com


Mikro-CT a histologické snímky identických vzorků v COLHA+V implantáty bez aplikace S. epidermidis (horní linie), implantáty COLHA s S. epidermidis (střední linie) a COLHA+V se skupinami S. epidermidis (spodní linie).Vzorky titanových implantátů: implantát před (A) a po (B) nanesení vrstvy COLHA+V určené pro použití v experimentu s antimikrobiální aktivitou; implantát před (C) a po (D) nanesení vrstvy COLHA+V určené pro použití v experiment osseointegrace; vytištěný kontrolní vzorek (E).


Další významné publikace a výstupy

Horný, L.; Roubalová, L.; Kronek, J.; Chlup, H.; Adámek, T.; Blanková, A.; Petřivý, Z.; Suchý, T. ; Tichý, P.: Correlation between age, location, orientation, loading velocity and delamination strength in the human aorta. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2022, 133, 105340, DOI: doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105340

Machoň, V.; Bartoš, M.; Suchý, T.; Levorová, J.; Foltán, R.: Micro-computed tomography evaluation of bone architecture in various forms of unilateral condylar hyperplasia. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2022, DOI: doi.org/10.1016/j.ijom.2022.05.008

Stepanovska, J.; Otahal, M.; Hanzalek, K.;Supova, M.; Matejka, R.: pH Modification of High-Concentrated Collagen Bioinks as a Factor Affecting Cell Viability, Mechanical Properties, and Printability. Gels 2021, 7, 252. doi.org/10.3390/gels7040252

Šupová, M.: Problems associated with the assessment of organic impuritiesin bioapatites isolated from animal sources: a review. Journal of the Australian Ceramic Society, 2022, 58 (1), 227 - 247. doi.org/10.1007/s41779-021-00678-y

Straka, P.; Bičáková, O.; Šupová, M. : Slow pyrolysis of waste polyethylene terephthalate yielding paraldehyde, ethylene glycol, benzoic acid and clean fuel. Polymer Degradation and Stability 198 (2022) 109900. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2022.109900

Bartoš, M.; Suchý, T.; Luňáčková, J.; Soukup, P.: The micro-CT analysis of the structural parameters of collagen-based porous scaffolds: the influence of image processing and binarization. Microscopy and Microanalysis. Volume 29, Issue 1, February 2023, Pages 244–253. DOI: doi.org/10.1093/micmic/ozac024

Pazourková, L.; Martynková, G.S.; Šupová, M.: Ca-deficient hydroxyapatite synthesis on the bioapatite bovine bone substrate study. Materials Today: Proceedings 52 (2022) 227–231. DOI: doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.412

Wolfová, Lucie - Šenková, A. - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Karkoška, J. - Forostyak, S.: Přípravek s obsahem bioapatitu a demineralizované kostní tkáně pro augmentaci kostních defektů. [Medical device based on bioapatite and demineralized bone matrix for bone defect augmentation.] 2021. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR. Datum udělení vzoru: 2.2.2021. Číslo vzoru: 34826, Institucionální podpora: RVO:68378041; RVO:67985891

Balík, Karel - Jančová , A. - Křížková, Martina - Lukšíček, Jiří - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit : Zařízení na potahování vláken biodegradabilním polymerem. [Equipment for coating fibers with biodegradable polymer.] 2022. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Datum udělení vzoru: 19.7.2022. Číslo vzoru: 36228. asep-analytika.lib.cas.cz

Národní patent
Grus, T.; Suchý, T.; Šupová, M.; Chlup, H.; Hartinger, J.: Kolagenní kompozit pro řízené uvolňování aktivních látek a způsob jeho přípravy. Úřad průmyslového vlastnictví. Česká republika. Patent 309204. 2022-05-18. isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309204.pdf

Seznam publikací v roce 2022
Seznam publikacív v roce 2021
Seznam výsledků a publikací 2015-2020

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu