Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Software
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura

Oddělení seismotektoniky se zabývá studiem přirozených seismických jevů spojených s dynamikou a tektonickým vývojem zemské kůry, zejména její svrchní části, a studiem seismických jevů indukovaných antropogenní činností. Oddělení vyvíjí aplikace pro vyhodnocování geofyzikálních měření a rovněž monitorovací přístroje a metodiky pro sledování projevů seismicity v zemské kůře a jejího vlivu na stabilitu horninového prostředí.

Vedoucí oddělení

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  E-mail: malek@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009314

Zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikova@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009451

Zaměstnanci oddělení

Lukáš Čermák
Dr. Giancarlo Dal Moro
Tomáš Kratochvíl
RNDr. Dana Křížová, Ph.D.
Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.
Prof. Dmytro Malytskyy
Mgr. Martin Mazanec
RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Mgr. Josef Vlček, Ph.D.
Mgr. Milosz Wcislo
RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.