Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Centrum texturní analýzy

Propagační brožura

VYTVOŘENÁ PARTNERSTVÍ

Partnerem Centra texturní analýzy je firma DEKONTA, a.s.

Publikační články - 1. rok

 • Characterization of products from pyrolysis of coal with the addition of polyethylene terephthalate (FUPROC)
 • Effect of the dimethylsilyloxy co-monomer "D" on the chemistry of polysiloxane pyrolysis to SiOC (JAAP)
 • Radiation- and self-ignition induced alterations of Permian uraniferous coal from the abandoned Novátor mine waste dump (Czech Republic) (COGEL)
 • Structural changes in amber due to uranium mineralization (JENVRAD)
 • Vibrational spectroscopy with chromatographic methods in molecular analyses of Moravian amber samples (Czech Republic) (MICROC)
 • Publikační články - 2. rok

 • Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures (Journal of the European Ceramic Society,2016)
 • Co-pyrolysis of waste tire/coal mixtures for smokeless fuel, maltenes and hydrogen-rich gas production (Energy Conversion and Management, 2017)
 • Effect of the properties of Silurian shales from the Barrandian Basin on their methane sorption potential (Fuel, 2017)
 • Publikační články - 3. rok

 • Duxite – Fossil resin of Miocene age (Organic Geochemistry 2018)
 • Hydrocarbon condensates and argillites in the Eliška Mine burnt coal waste heap of the Žacléř coal district (Czech Republic): Products of high- and low- temperature stages of self-ignition (International Journal of Coal Geology, 2018)
 • Distribution and Mobility Potential of Trace Elements in the Main Seam of the Most Coal Basin (International Journal of Coal Geology, 2018)
 • Publikační články - 4. rok

 • Characterization of Eocene fossil resin from Moravia, Czech Republic: Insights into macromolecular structure (Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 215, 176–186)
 • Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic) (Environmental Monitoring and Assessment 191:114)
 • Tuhé zbytky ze spalování uhlí ze sokolovské uhelné pánve a jejich unikátní složení (Paliva 11, 43–48)
 • Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti (Zpravodaj Hnědé uhlí 2, 3–18)
 • Obsah stopových prvků v uhelné hmotě spodní a svrchní lávky hlavní sloje Mostecké pánve (Geoscience Research Reports 51, 43 – 45)
 • Publikační články - 5. rok

 • Geochemistry of shear zone-hosted uranium mineralisation at the Zadní Chodov uranium deposit (Bohemian Massif). ORE GEOLOGY REVIEWS 120, 103428.
 • Chemical characterization of mountain forest soils: impact of long-term atmospheric deposition loadings (Czech–Polish–German border region). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 27, 20344–20357.
 • Raman mapping of coal halos induced by uranium mineral radiation. SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 246, 118996.
 • Analysis of beeswax adulteration with paraffin using GC/MS, FTIR-ATR and Raman spectroscopy. JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH.


 • EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  PRAHA a EU
  INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Název projektu: CENTRUM TEXTURNÍ ANALÝZY
  Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21538
  Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  Program: Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
  Oblast podpory: 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
  Žadatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Harmonogram realizace: 01. 01. 2015 - 30. 09. 2015

  POSKYTNUTÁ PODPORA

  Celkové výdaje projektu: 19.219.767,32 Kč
  Celková dotace: 14.263 528,85 Kč
  Dotace Evropská unie: 12.123.999,52 Kč
  Dotace Hlavní město Praha: 1.069.764,66 Kč
  Státní rozpočet ČR: 4.956.238,47 Kč
  Vlastní finance: 1.069 764,67 Kč

  HLAVNÍ AKTIVITY

 • Rekonstrukce prostor Centra texturní analýzy
 • Vybavení Centra laboratorním a kancelářský nábytkem
 • Vybavení Centra přístrojovou technikou
 • OBSAH PROJEKTU

 • Vybudování Centra texturní analýzy vyplynulo z dlouholetých zkušeností získaných studiem uspořádání, složení, struktury organických a anorganických komponent v horninách a v odvozených materiálech.

 • Současné aplikace v geologii a ekologii se stále více zaměřují na hlubší poznání textury a to jak na uspořádání, složení a vlastností jednotlivých komponent s ohledem na původ a vznik studovaných materiálů, tak i na vlastnosti a chování v průběhu přírodních, antropogenních a technických procesů, včetně schopnosti sorpce organických sloučenin a stopových prvků, z nichž některé představují riziko z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Při zohlednění stávajícího trendu lze oprávněně předpokládat, že v budoucnosti se nároky na tyto informace budou stupňovat.

 • Projekt Centra texturní analýzy je zaměřen na vytvoření podmínek pro vědeckou práci, která odpovídá nejvyšším světovým standardům vědy. Páteří budou vzájemně se doplňující metody optické mikroskopie a sorpčních analýz, které budou pracovat s primárně charakterizovanými vzorky. Cílem projektu je posílení vrcholné vědecké pozice v daných oblastech na ÚSMH AV ČR, v.v.i..
 • Povinná publicita projektu
  Fotografie laboratoře

  Článek v časopisu Vesmir

  Odkaz na videoreportáž

  ODKAZY

 • www.oppk.cz

 •