Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Martina Švábová, Ph.D.

Žena
Oddělení geochemie
E-mail: svabova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009274, 275
Kancelář: místnost č.: 110 , budova: E, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání
2005 - 2009 Ph.D. na Fakultě technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha,
Disertační práce: Využití tenzidů v dekontaminačních technologiích.

2000 – 2005 Ing. v oboru Chemie a technologie životního prostředí, VŠCHT Praha, Diplomová práce: Studium interakcí mezi tenzidy a kontaminovanými zeminami
cena děkana za vynikající studijní výsledky
1998 – 2005 Mgr. v oboru Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Diplomová práce: Analýza extraktů tuhých komunálních odpadůPracovní zkušenosti
Od roku 2009 postdoktorand poté vědecký pracovník na Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd
2008 - 2009 odborný asistent na Fakultě životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
2007 – 2009 externí zaměstnanec firmy Dekonta, a.s.Odborné zaměření

Charakterizace struktury a textury porézních látek pomocí sorpce plynů a rtuťové porozimetrie
Studium sorpce plynů a par na adsorbenty
Studium regenerace a reaktivace aktivovaného uhlí, vyhodnocení změn v jeho struktuře