Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: lukesova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009345 | +420776026159
Kancelář: místnost č.: 380 , budova: C, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

vědecký pracovník, geofyzik
- od roku 2007 zaměstnanec Oddělení Seismotektoniky ÚSMH

Výzkumné aktivity:

- seismické povrchové vlny, analýza disperze, inverze disperzních křivek na rychlostní modely, joint inverze
- analýza variací hladin podzemních vod v seismoaktivních oblastech
- gravimetrie

Vzdělání:

2004 - 2012 postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program aplikovaná geologie, obor aplikovaná geologie se zaměřeními
- disertační práce: Využití a interpretace seismických povrchových vln v širokém oboru frekvencí
1999 – 2004 magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie, specializace užitá geofyzika
- diplomová práce: Gravimetrický a magnetometrický výzkum bazických intruzivních těles Karlovarského žulového plutonu

Developed software:

Program DISECA
Matlab kód pro výpočet disperzního vlnového pole povrchové vlny. Výpočet je založen na sumaci jednotlivých frekvenčních komponent v závislosti na jejich fázovém posunu, který odpovídá disperzní rychlosti v dané vzdálenosti od zdroje.
download DISECA

https://publons.com/researcher/2522533/renata-lukesova/
https://orcid.org/0000-0002-7133-832X
Scopus Researcher ID: 24832998500
ResearchGate