Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Giancarlo Dal Moro

Muž
Oddělení seismotektoniky
E-mail: dalmoro@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009301
Kancelář: místnost č.: 303, budova: Velká věž, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika