Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.

Žena
Oddělení geochemie
E-mail: vorokhta@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009276, 275, 378
Kancelář: místnost č.: 110, budova: E, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání

2011–2015 Ph.D. v oboru Chemie a Technologie Anorganických Materiálů
Chemicko-technologická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
Disertační práce: Struktura a vlastnosti fosfátových a borofosfátových skel obsahujících TeO2 a GeO2

2006-2011 Mgr. v oboru Anorganická Chemie
Chemická fakulta, Užhorodská Národní Univerzita, Užhorod, Ukrajina
Diplomová práce: Fázová rovnováha a vlastnosti chalkogenidů v systému SnSe2-TeBiSe2-Bi2Se3

Pracovní Zkušenosti

Od roku 2020 Vědecká pracovnice, Oddělení geochemie, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR
2015-2019 Postdoktorand, Oddělení geochemie, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR

Stipendijní program

2021-2022 (1 rok) Postdoktorální stáže v rámci programu „FY2020 JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)“ na Univerzitě Kyushu, Japonsko.
Výzkumný název: Zachytávání CO2 a ukládání H2 pomocí makro-mezo-mikroporézních uhlíků dotovaných dusíkem“

Vědecká Oblast a Odborné Znalosti

• Charakterizace porézní struktury materiálů pomocí analýz sorpce plynů, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie
• Vývoj a syntéza vysoce porézních adsorpčních materiálů na bázi uhlíku
• Výzkum schopnosti uhlíkových materiálů zachytit látky znečišťující ovzduší, jako je CO2, CH4 a těkavé organické sloučeniny
• Vyhodnocení selektivity, kinetiky a isosterických teplot sorpčního procesu
• Příprava a charakterizace oxidových skel se stanovenými vlastnostmi

Metody texturní analýzy: Gravimetrické a Volumetrické sorpční analýzy, Rtuťová porozimetrie, Heliová pyknometrie
Metody termické analýzy: Diferenční termická analýza (DTA), Termogravimetrická analýza (TGA), Termodilatometrie (TD), Vysokoteplotní mikroskopie
Další metody: Ramanova spektroskopie, Skenovací elektronová mikroskopie (SEM), Transmisní elektronová mikroskopie (TEM), Rentgenová difrakce (XRD), Maloúhlový rozptyl rentgenového záření (SAXS)

Identifikátory

WOS Researcher ID: E-4818-2017
Scopus Author ID: 57211720960
ORCID ID: 0000-0002-8461-8830
Google Scholar