Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Josef Vlček, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: vlcek@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009246
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Postdoktorand se zaměřením na indukovanou seismicitu a její vztah k hydraulickému štěpení. Výzkum se zaměřuje zejména na automatické zpracování seismických dat a jejich porovnání s daty hydraulickými. Kromě indukované seismicity se zabývám také přírodním únikem CO2 v západních Čechách a jeho srovnáním s místní seismickou aktivitou.

2011-2021:
Ph.D. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Disertační práce: Automatické zpraocvání mikroseimiských dat a jejich vztah k hydraulické injektáži

2009-2011:
Mgr. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Diplomová práce: Seismicita indukovaná injektáží: Statistická a energetická analýza

2006-2009:
Bc. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Bakalářská práce: Zdroje geotermální energie - zkušenosti z projektu Soultz-sous-Forets

https://publons.com/researcher/2114259/josef-vlcek/

https://www.researchgate.net/profile/Josef-Vlcek