Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: vackar@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009264
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vědecký pracovník, seismolog

Výzkumné aktivity


• Vývoj metod a software pro automatické určování parametrů zemětřesení (PhD práce, podpořeno projektem GAUK)
• Hodnocení seismického ohrožení
• Vývoj software pro seismický přístroj ROTAFON a software pro zpracování naměřených dat
• Automatické stahování seismických dat z datacenter, automatická detekce poruch
• Určování disperze povrchových vln a výpočet rychlostních modelů zemské kůry
• Výstavba a údržba seismických stanic v rámci projektu RINGEN

Vyvíjený software


MouseTrap: Python/ObsPy modul pro automatickou detekci dlouhoperiodických poruch v seismických záznamech
ISOLA-ObsPy: Python/ObsPy modul pro automatické určování mechanismu seismického zdroje

Řešené projekty


Automatické určování zdrojových parametrů zemětřesení zaznamenaných v lokálních sítích (WEBNET, REYKJANET) za účelem lepšího porozumění struktuře zlomů v příslušných geologických strukturách
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
2020–2021