Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Daniela Řimnáčová, Ph.D.

Muž
Oddělení geochemie
E-mail: rimnacova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009274, 270
Kancelář: místnost č.: 110, budova: E, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání
2005 – 2011 Vysoká škola chemicko-technologická, katedra Fyzikální chemie (Ph.D.)
1998 – 2004 Vysoká škola chemicko-technologická, katedra Technologie vody a prostředí (MSc.)

Náplň vědecké práce
Zabývám se výzkumem adsorpce plynů na pevné sorpční materiály za různých experimentálních podmínek na vysokotlaké i nízkotlaké sorpční aparatuře, adsorpcí polutantů z vodných roztoků, záchytem CO2 a studiem možnosti zádrže vody v přírodě na sorpční materiály a horniny. Provádím komplexní texturní analýzy a fyzikálně-chemické analýzy pevných přírodních i syntetických materiálů. Využívám poznatky ochrany životního prostředí, analytické a fyzikání chemie pro výzkum vztahů mezi půdou, vodou a atmosférou.

Jsem autorem nebo spoluautorem 6 vědeckých článků v impaktovaných časopisech; 63 citací bez samocitací, H-index 4