Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: zabranova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009458
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

vědecký pracovník, geofyzik
- od roku 2017 zaměstnanec Oddělení seismotektoniky, ÚSMH

Výzkumné aktivity

- vlastní kmity Země a planet
- výzkum nestabilních skalních útvarů pro určení seismického ohrožení
- výzkum výnosu energie ze superhlubokých vrtů

Vzdělání

2008–2015 Ph.D., Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školitel: Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. PDF, summary
2010 RNDr.
2006–2008, Mgr., Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školitel: Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
2003–2006, Bc., Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školitel: Mgr. Hana Čížková, PhD.

publons