Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Hamid Sana, PhD

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: sana@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009366
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

I use different geological, geophysical and space geodesy tools to study active tectonics and seismic hazard of intraplate and collisional tectonic settings.

Skills and Expertise:

Active Tectonics, Seismic Hazard, Geotechnical Earthquake Engineering, Paleoseismology, Historical Seismology, Archaeoseismology, Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR)

Education:

*PhD Geology and Geophysics (Earthquake Seismology) (2016)

Experience:

*Postdoctoral Researcher (2020-present), NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California, US.

*Postdoctoral Fellow (2017-2019), Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=SuJTXtkAAAAJ&hl=en