Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jan Flašar

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: flasar@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009366
Kancelář: místnost č.: 404, budova: C, patro: 4
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně
AKTUÁLNÍ A MINULÉ PRACOVNÍ POZICE:


2017 -

Ústav struktury a mechaniky hornin, AVČR
pozice: doktorand
(provádění analýz DEM a GIS, geofyzikální terénní výzkum)

2014 -
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, KBI
pozice: asistent
(přednášky a praktika z geologie a geomorfologie)

2015 - 2019
Česká geologická služba
pozice: výzkumný pracovník
(kvartérní geologie, provádění analýz DEM a GIS)VZDĚLÁNÍ:

2013 -
Univerzita Karlova v Praze, PřF, Ústav geologie a paleontologie
obor: Geologie
aktuální doktorské studium
(téma disertační práce: Posouzení reakce vybraných říčních systémů Českého
masivu na neotektonické vlivy pomocí metod GIS a DPZ)


2009 - 2012
Univerzita Karlova v Praze, PřF
obor: Základní geologie
titul Mgr.

2011- 2012
University of Aberdeen, Scotland, UK; College of Physical Sciences, School of
Geosciences
stáž v rámci programu Erasmus
obor studia: kvartérní geologie + geomorfologie, GIS