Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Ondřej Racek

Muž
provoz ÚSMH
E-mail: racek@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009363
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Mgr. Ondřej Racek

Pozice: doktorand Oddělení IG

e-mail: racek@irsm.cas.cz
telefon: +420 775 128 975

Zaměstnaný na oddělení IG od roku 2019, poté co jsem dokončil magisterské vzdělání na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. V současnosti na této katedře studuji doktorské studium.

Ve své disertační práci se věnuji analýze vlivu exogenních vlivů (zejména teploty), na stabilitu skalních svahů. Pro tento účel používám množství specializovaných nástrojů, jako jsou indukční trhlinoměry, měření teploty na povrchu a uvnitř masivu či snímání termokamerou. Získaná data dále zpracovávám pomocí specializovaných softwarů. Věnuji se zpracováváním bodových mračen pro analýzu diskontinuit, analýza časových řad a numerickému modelování teplotně indukovaného napětí. Dále spolupracuji na ostatních zakázkách oddělení IG týkajících se zejména svahových deformací a to jak zemin tak pevných hornin.