Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Erhan Gülyüz, Ph.D.

Muž
Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: gulyuz@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009521
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika