Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Xuan Xinh Nguyen, Ph.D.

Muž
provoz ÚSMH
E-mail: Nguyen@irsm.cas.cz
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika