Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Jan Kazda

Muž
Oddělení geochemie
E-mail: kazda@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009203, 204, 206
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika