Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Jan Balek, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
E-mail: balek@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009365
Kancelář: místnost č.: 307, budova: C, patro: 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Jsem absolvent Geozézie a kartografie na ČVUT v Praze. Během studia a po něm jsem pracoval jako geodet v komerčních společnostech. V roce 2011 jsem nastoupil do ÚSMH a zpočátku jsem se zabýval především zpracováním fázových měření permanentních GNSS stanic. Doktorát jsem získal v roce 2020, v kterého jsem testoval MEMS akcelerometrický senzor pro kanadskou firmu Measurand. Získal jsem tak určitý přesah do geotechnických zařízení používaných k vysoce přesnému měření náklonů. Nové zkušenosti jsem využil ve spolupráci se společností STATOTEST, se kterou v současné době spolupracuji na vývoji nového autonomního náklonoměrného čidla. Mezi mé hlavní zájmy patří monitoring posunů a přetvoření, jeho automatizace pomocí nových postupů a inovativních softwarových nástrojů, pracování časových řad a zpracování měření obecně. V současné době pracuji na automatizaci vyhodnocení a zpracování dat z unikátního dilatometru TM-71 vyvinutého na ÚSMH. Dále zahajujeme spolupráci s ČVUT v Praze na vývoji a testování malých „low cost“ fázových GNSS přijímačů určených navržených pro autonomní monitoring svahových nestabilit.